Arkindus & nätverk

Min akademiska utbildning omfattar bl.a. ämnena konstvetenskap, etnologi, arkeologi, bebyggelsehistoria, kulturmiljövård samt forskarutbildning i teknik och vetenskapshistoria. Jag har också en rad andra påbyggnadsutbildningar. Bland dessa kan nämnas "Varsam ombyggnad" vid Arkitekturskolan i Lund, "Restaureringskonst" vid Konsthögskolans Arkitekturskola i Stockholm samt "Architectural Conservation" vid ICCROM, Unescos institut i Rom.

Jag har även ett förflutet som konstnär, konsthantverkare, formgivare m.m. och utbildningar från bl.a. Institutet för dekormåleri i Reims, Länskonstakademin i Le Havre (båda i Frankrike) samt Konstakademin och Konstindustriskolan i Helsingfors. 

Arkindus samarbetar i nätverk med andra specialister inom samma eller angränsande fält. Tillsammans kan vi därför erbjuda en förstärkt och bredare kompetens inom kulturmiljövård, byggnadsvård, arkitektur, formgivning m.m.

Björn Jansson-

Databaser & Bildbehandling

egodrive.jpg (12347 bytes) Gunnar Staland-

Illustratör Konstnär

-Karl Ryberg
Arkitekt-Psykolog

www.monocrom.se

-Anders Broms

Landskapsarkitekt

Johan Haglund-

Webbdesign

Jonas Förare-

Foto & Redigering

jonas2.jpg (7642 bytes)
kajsa2.jpg (6384 bytes) -Kajsa Nordqvist

Inredningsarkitekt

po-kulin.jpg (9979 bytes) -Per-Olof Kulin
Arkitekt

Jernbron Arkitektkontor AB

Magnus Henriksson- Byggnadsantikvarie

Kontakter med Baltikum

magnus.jpg (5845 bytes)

Barbro Larsson-
Skribent & Redaktör
kultur, arkitektur

www.noteramedia.se

 

Jag heter Jean-Paul Darphin och driver firman Arkindus. Jag är kulturhistoriker och byggnadsantikvarie med omkring 30 års erfarenhet från museiverksamheten och kulturmiljövården. Jag är numera verksam huvudsakligen på projektbasis eller konsultbasis men har också tjänstgjort bl.a. som intendent, antikvarie, projektledare och konsult på de flesta institutioner och myndigheter inom fältet.

Mina arbetsområden omfattar bl.a. kulturmiljön och kulturlandskapet generellt och i synnerhet arkitekturhistoria, byggnadsvård och det industriella kulturarvet.

sitemap   Arkindus startsida