användbara adresser

om arkivsamlingar, kulturmiljövård, byggnadsvård, restaurering, produkter m.m.


Arkitekturmuseet

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Brandverket

Byggnadsvårdslänkar

Fastighetsverket

Föreningen Stockholms företagsminnen

Krigsarkivet

Kungliga biblioteket

Lantmäteriverket

Länsstyrelsen i Stockholm - Kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Stockholms stadsarkiv

SVAR/Riksarkivet

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska museer

Sällskapet för Restaureringskonst

Tidningen Arkitektur

 

 

 

Beslag från förr...

Byggnadshyttan på Gotland

Byggnadsvård Nääs

Byggnadsvård i Östergötland 

Byggnadsvårdsbutiken, Strömbacka Bruk

Byggexpo - länkar till allt inom byggnadsvård

Byggfabriken i Stockholm & Malmö

Dendrokronologiska laboratoriet, Lund

Färg & tapetmakeri

Fönsterantiken, Fristad

Gysinge Centrum för byggnadsvård

Hallens antikvariat, arkitektur & byggnadsvård

Kalkprodukter

Kulturfärg

Kulturnät i Sverige / Byggnadsvård

Materialguiden  Riksantikvarieämbetet

Nacka byggnadsvård

Skansen Byggnadsvård

Studio västsvensk konservering

Qvarnarps Byggnadsvård

Qvesarums Byggnadsvård

 

 

 

 

 

webbkarta   Arkindus startsida