skrivlådan


böcker

rapporter

utredningar

artiklar

broschyrer

skylttexter

I många uppdrag ingår en redovisning i form av rapporter. Det skriftliga materialet och illustrationerna kan utgöra en historisk dokumentation, ett underlag förbeslut och vidare åtgärder eller vara en led i en mera omfattande kartläggning av ett ämne eller projekt.

Rapporter används till exempel som arbetsmaterial i samband med restaurering, ombyggnad, tillbyggnad eller planläggning och exploatering av byggnader eller områden. Utredningar, inventeringar och undersökningar ligger till grund för fördjupad kunskap om kulturhistoriska områden eller byggnadskategorier.

Att äga, förvalta eller bruka historiska miljöer och byggnader medför också ett ansvar. Detta skapar behov att förmedla kunskaper om miljöerna, deras historiska utveckling och särdrag. Ett naturligt bidrag är böcker, broschyrer eller annat informationsmaterial som belyser och förklarar utvecklingen.

se några skrifter i urval

webbkarta   Arkindus startsida