några skrifter


böcker

rapporter

utredningar

artiklar

broschyrer

skylttexter

Några skrifter i urval

 Uppsatser - Rapporter 
"Upsala Ångqvarn. En byggnadshistorisk översikt". JPD & BS (Uppsats, Uppsala Univ.) 1978.
"Oxenhuset och kvarteret Oxen. En historisk antikvarisk studie". (Uppsats, Sthlms Univ.) 1980. 
Byggnadsinventeringsrapport. Del av Skutskärs tätort. Upplandsmuseet. 1980.
"Förslag till interregional konserveringsverksamhet". Utredning / Rapport 1-3. Länsstyrelsen i Uppsala. 1987.
"En studie av lanthandelns tillkomst och utveckling inom Uppsala kommun". (Uppsats, Sthlms Univ). 1987.
"Söderfors. Lilla Ankarsmedjan". Dokumentation; förslag till restaurering, ombyggnad. 1992. Arkindus.
"Söderfors. Westmans rostugnar". Dokumentation - Restaurering. 1993. Arkindus.
"Conservation proposal for the site of the Oratory of the 40 Martyrs.Forum Romanum". Rome. ICCROM. J-P D m. fl. 1994.
"Restaurering av kalkbruket i Echoisy". Rapport fr. 94:års byggnadsvårdsläger. 1994.
"Motala industrihistoriska landskap som plattform för utveckling". Arbetsrapport. Arkindus. 2001.
"Företagens kulturarv - lönsamt i längden". Rapport. Riksantikvarieämbetet. (medförfattare). 2002.
"Kv. Alcmene 2, Gamla Stan. Antikvarisk förundersökning". Arbetsrapport / Arkindus. 2002.
"Librobäck - Utvecklingen i och kring ett industriområde i Uppsala". Rapport / Arkindus. 2003.
"Kv. Alcmene 2, Gamla Stan. Antikvarisk slutbesiktning" Arbetsrapport / Arkindus. 2003.
"Singö kyrka". 2006. Antikvarisk kontroll, sakristian. Stockholms läns museum.
Rapport 2006:33.
"Serafimerlasarettet - Gamla operationsbyggnaden". Pilträdet 11; Stockholms stad. Antikvarisk förundersökning. Arkindus / Arbetsrapport: 2007:1.
"Fisksätra; Orminge; Järla-Birka", Nacka kommun. Fördjupade kulturmiljöanalyser. Stockholms läns museum; Arkindus / Arbetsrapport: 2007:2.
"Mörkö kyrka". Södertälje kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga.
Arkindus / Arbetsrapport: 2007:3.
"Hölö kyrka". Södertälje kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2007:4.
"Torö kyrka". Nynäshamns kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2007:5.
"Ytterjärna kyrka". Södertälje kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2008:1.
"Turinge kyrka". Nykvarns kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2008:2.
"Nynäs kyrka". Nynäshamns kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2008:3.
"Salem kyrka". Botkyrka kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2008:4.
"Grödinge kyrka". Botkyrka kommun. Kyrkokaraterisering; sammanfattande bilaga. Arkindus / Arbetsrapport: 2008:5.
"Stäkets båtvarv - Stäkets Motorbåtsvarv". Kulturhistorisk och teknisk dokumentation. Arkindus / Arbetsrapport: 2008:7.

"Håbo-Tible kyrka". Uppland-Bro kommun. Antikvarisk medverkan - Invändig renovering. Arkindus / Arbetsrapport: 2010:01.
"Bro gravkor". Uppland-Bro kommun. Antikvarisk medverkan - Utvändig och invändig renovering. Arkindus / Arbetsrapport: 2010:02.
"Ett park- och pedagogiskt projekt i Vallentuna centrum". Gravfältet RAÄ 27:1 - Ett gravfält från yngre järnåldern. Projektbeskrivning - Projektunderlag - Handlingsplan. Rapport Vallentuna kommun - Kulturförvaltningen: 2011.
"Synagogan Adat Jisrael. Kv. Närke, Stockholm". Antikvarisk konsekvensbeskrivning; antikvariskt utlåtande. Arkindus / Arbetsrapport: 2014:1 och 2014:2.

Artiklar
"Frivilligt arbete m byggnadsvård och restaurering" Artikel i Byggnadskultur 4/90.
"Ideella insatser i Frankrike. En modell för Sverige ?" Artikel i Bygg o Teknik 3/9. 
"Mot specialiserade restaureringsarkitekter". Artikel i Arkitekt Tidningen 12/92. 
"Ur sockerindustrins historia" Artikel i Folkets Historia 1/96.
"Kalknäringens utveckling i Sverige i ett samhällshistoriskt perspektiv". Artikel i "Kalk & Hantverk", Rapport - Riksantikvarieämbetet. 2000. 

Böcker
"Sockrets katedraler - En studie av sockerindustrins historia och arkitektur". Riksantikvarieämbetet. 1994. 277 s.
"Nymans Verkstäder - Cykelgiganten i lärdomsstadens Uppsala".
AB  Uppsala Industrihus. 1995. Ny upplaga 2008. 176 s.
"Avtryck av den industriella utvecklingen - En inventering i Västmanlands län - 1998-1999".Västmanlands läns museum & Länsstyrelsen i Västmanland. 1999. 229 s.

 

Arkindus rapporter - PDF

2007:01 - Serafimerlasarettet - Gamla operationsbyggnaden

2007:02 - Fisksätra - Nacka kommun

2007:03 - Mörkö kyrka

2007:04 - Hölö kyrka

2007:05 - Torö kyrka

2008:01 - Ytterjärna kyrka

2008:02 - Turinge kyrka

2008:03 - Nynäs kyrka

2008:04 - Salem kyrka

2008:05 - Grödinge kyrka

2008:07 - Stäkets varv

2010:01 - Håbo-Tibble kyrka - Restaurering

2010:02 - Bro gravkor - Restaurering

2011 - Vallentuna - Parkprojekt Formninnesvägen

 

webbkarta   Arkindus startsida